วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกครั้งที่ 6

อาจารย์สั่งงาน:ให้แบ่งกลุ่มเป็น 7กลุ่มเเล้วให้ไปเล่านิทานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในตอนเช้า
ได้เเก่
ระดับชั้น อ.1/1
อ.1/2
อ.2
อ.3
กลุ่มข้าพเจ้าได้กลุ่มที่ 1 เล่านิทานประกอบภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น