วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกครั้งที่ 7


กลุ่มข้าพเจ้าได้ไปเล่านิทานตอนเช้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 08.00-08.30น.

กลุ่มข้าพเจ้าเล่านิทานเกี่ยวกับเล่าเรื่องประกอบภาพ

ข้าพเจ้าเล่าเรื่อง เเตงโมปวดฟัน
น้องๆทุกคนตั้งใจฟังเราเล่านิทาน เด็กบางคนก็จะให้เล่านนิทานที่น้องเตรียมมาให้เล่า เล่าให้ฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น